Co je to úvěr

Jedná se o poskytnutí finančních prostředků různým podobám klientů, kteří se ocitli v situaci, kdy potřebují zakoupit libovolnou věc a nemají na ni momentálně dostatek finančních prostředků. Úvěr je možné poskytnou jak fyzickým osobám, tak právnickým osobám.

Lidé nejčastěji z úvěru financují koupi nového bydlení, školného nebo k nákupu spotřebního zboží. Spotřební zboží je takové zboží, které se rychle opotřebují a využívají se k takřka každodenní potřebě člověka. Toto zboží je, právě díky opotřebení, často vyměňováno za nové. Mezi spotřební zboží patří například: lednička, sporák, pračka, nábytek aj.

Úvěr dělíme

Zbožové úvěry – poskytovány a spláceny formou zboží (komodit), obchodní úvěry – poskytovány a spláceny formou peněz. Ovšem nám nejznámější jsou peněžní úvěry.

Peněžní úvěry

Dále ještě máme několik méně známých úvěrů. Jelikož nejsou příliš využívané, není nutné se o nich zmiňovat.

Alternativní formy financování

  • Faktoring
  • Forfaiting
  • Leasing